เกี่ยวกับเรา

กองจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหาสินค้าและวัตถุดิบ สำหรับใช้ประกอบการดำเนินการของฝ่ายครัวการบิน ทั้งการจัดหาจากต่างประเทศและภายในประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการและข้อกำหนด โดยแบ่งเป็น

  • การจัดหาจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเภทเนื้อสัตว์แช่แข็งและผลิตภัณฑ์, อาหารทะเลแช่แข็งและผลิตภัณฑ์, ผักผลไม้สดและแช่แข็ง, นม, เนย, แป้งและผลิตภัณฑ์/เบเกอรี่, อาหารกระป๋อง/ผัก/ผลไม้/ถั่ว ที่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศ, เครื่องปรุงรส/ปรุงแต่ง, ไข่ปลา, ผลิตภัณฑ์กระดาษและภาชนะอลูมิเนี่ยมฟอยล์ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง, ตับห่านและผลิตภัณฑ์, อาหารญี่ปุ่น, Kosher Meals เป็นต้น

  • การจัดหาจากภายในประเทศ ได้แก่ ผัก, ผลไม้, เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์, อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์, เครื่องปรุงรส/ปรุงแต่ง, เครื่องเทศ/สมุนไพร, นมและผลิตภัณฑ์, ไข่, เครื่องดื่มชนิดมีและไม่มีแอลกอฮอล์, อาหารกึ่งสำเร็จรูป, น้ำแข็งแห้ง เป็นต้น
I FLY
Puff and Pie