นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. บทนำ

  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10900 ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับการเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เกี่ยวเนื่องกับ:

  • การใช้งานเว็บไซต์ www.thaiairways.com www.royalorchidholidays.com www.thaicargo.com thaishop.thaiairways.com www.thaicatering.com และ www.puffandpie.com
  • การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเชิงพาณิชย์อื่น ๆของเรา อาทิเช่น บริการเที่ยวบิน การซื้อบัตรโดยสาร ครัวการบิน การขนส่งสินค้า การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และอื่น ๆ
  • การใช้บริการเชิงพาณิชย์อื่น ๆ เช่น เมื่อซื้อบัตรโดยสารแล้วมีการสื่อสารกับเราเกี่ยวกับบริการ และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • การใช้บริการรอยัลออร์คิดพลัส (ROP)
  • การจอง และการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวรอยัลออร์คิดฮอลิเดย์ (ROH)
  • การใช้แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการโดยการบินไทยในโทรศัพท์มือถือของท่าน

  ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังอธิบายเกี่ยวกับสิทธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ และวิธีใช้สิทธิของท่านได้ระบุไว้ในข้อ 7
 2. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง?

  โดยทั่วไปเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง หรือจากตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ผ่านทางเว็บไซต์ บริการโทรศัพท์มือถือ และช่องทางอื่น ๆ ของเรา รวมถึงเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร และฝ่ายปฏิบัติการที่สนามบิน หรือจากบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงสายการบินอื่นๆ บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว องค์กรการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และจากผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจการเดินทาง และการท่องเที่ยวทั่วโลก ที่ให้บริการระบบสำรองที่นั่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (CRS) สำหรับหลายสายการบิน เรารวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านมีการติดต่อกับเราทั้งโดยตรง และผ่านทางเว็บไซต์ของเรา และการซื้อบัตรโดยสารหรือสินค้า และบริการจากเรา ซึ่งประกอบด้วย :

  • ข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไป เช่น ชื่อ เพศ วันเกิด หมายเลขพาสปอร์ตหรือหมายเลขบัตรที่ระบุตัวตนอื่น ภาพถ่าย วีดีโอ CCTV เสียงบันทึก
  • ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
  • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต หรือเดบิต (รวมถึง ชื่อ เบอร์บัตร ที่อยู่ และวันหมดอายุ)
  • ข้อมูลการเดินทาง เช่น ข้อมูลการบิน ข้อมูลโรงแรม ข้อมูลรถ ข้อมูลทัวร์ ที่ท่านใช้บริการ ข้อมูลสำหรับการบริการเฉพาะสำหรับท่านที่ต้องการอาหารพิเศษ เลขที่นั่งบนเครื่องบิน บันทึกข้อมูลผู้โดยสารในการเดินทาง หมายเลขบัตรโดยสาร หมายเลขการยืนยันรอยัลออร์คิดฮอลิเดย์ หมายเลข ใบกำกับสินค้า
  • ข้อมูลสมาชิก เช่น หมายเลขสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ รายละเอียดการสะสมไมล์
  • ข้อเสนอแนะ เช่น คำติชม ร้องเรียน แบบสำรวจ
  • ข้อมูลผู้ถือหุ้น เช่น จำนวนหุ้น
  • บันทึกเหตุการณ์และข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หมายเลขไอพี คุกกี้
  • ข้อมูลการติดตามพฤติกรรม เช่น คุกกี้ และ เทคนิคอื่นๆที่คล้ายกัน
  • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลทางการแพทย์ของท่าน

  ในกรณีที่เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานภาพทางด้านสุภาพของท่าน เมื่อท่านแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์ของท่าน (เช่น ต้องการใช้ยาเฉพาะเจาะจง) เราจะขอความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว
 3. เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่างไร และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด?

  เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ และเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:
  • ให้สามารถปฏิบัติตามสัญญาการให้บริการ หรือนำไปสู่การปฏิบัติตามสัญญา: ที่เกี่ยวข้องกับการจองบัตรโดยสาร, สำรองที่นั่ง หรือซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ๆ จากเรา เพื่อ:
   • ยืนยันตัวตนของท่าน
   • ชำระเงิน
   • สื่อสารกับท่าน
   • ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ อาทิเช่น การจัดเตรียมการขนส่งทางอากาศ การจัดเตรียมการเดินทาง การจัดส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่าง ๆ
   • ประมวลผลการลงทะเบียนโปรแกรมสะสมไมล์ และการจัดการบัญชีของท่าน
   • ผู้ถือหุ้น
   • ปฏิบัติตามระเบียบการเข้า / ออกของผู้ควบคุมเขตผ่านแดน (ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร ฯลฯ)
  • เพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
   • เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านร้องขอ และตอบสนองต่อข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่ท่านอาจแจ้งมายังเรา
   • เราจะดูแลการใช้เว็บไซต์และบริการออนไลน์ของเรา และใช้ข้อมูลของท่านช่วยในการตรวจสอบ ปรับปรุง และปกป้องผลิตภัณฑ์ เนื้อหา บริการ และเว็บไซต์ของเราทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
   • เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา สำหรับท่านโดยเฉพาะ
   • หากท่านชำระเงินเป็นเครดิต หรือเดบิต เราจะใช้ผู้ให้บริการภายนอกตรวจสอบความถูกต้องของรหัสการเรียงลำดับ (sort code) เลขที่บัญชี และหมายเลขบัตรที่ท่านส่งมา เพื่อป้องกันการฉ้อโกง (ดูรายละเอียดในข้อ 6)
   • เราจะตรวจสอบการใช้งานของลูกค้าย้อนหลัง เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และ / หรือรายงานการฉ้อโกง การบิดเบือนข้อมูล เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย หรืออาชญากรรม ตามที่กฎหมายบังคับ
   • เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้ เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนที่ได้รับจากท่าน หรือจากผู้อื่น เกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา
   • หากจำเป็น เราจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และการสืบสวนสอบสวน (รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดี)
   • เราจะใช้ข้อมูลของลูกค้าบางท่าน เพื่อเชิญเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยตลาด
   • เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ เช่น ทำรายการบัญชี เรียกเก็บเงิน และตรวจสอบบัญชี
   • ในบางกรณี เราอาจใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อการวิจัย และการวิเคราะห์ทางสถิติ
   • ในบางกรณี เราอาจติดต่อท่าน เพื่อการสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ
   • เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยทางการบิน และเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉิน
   • เราจะมีการสังเกตการณ์ผู้ที่อยู่ภายในพื้นที่ของเรา เพื่อช่วยปกป้องทรัพย์สิน และความปลอดภัย เราอาจจะใช้เพื่อการสืบสวนในกรณีมีผู้ต้องสงสัย หรือมีอุบัติเหตุ หรือมีเหตุอาชญากรรม
   • ในงานพิธีของเรา จะมีการถ่ายภาพ หรือวีดีทัศน์ เพื่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์
  • ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมกับเรา:
   • เราจะส่งจดหมายข่าว ที่มีข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ รวมถึงผลิตภัณฑ์, บริการ และข้อเสนอพิเศษ
   • เราจะส่งข้อมูลการตลาดทางตรงถึงท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวข้องหรือผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ที่ได้รับจากเรา จากบริษัทฯในเครือ และคู่ค้า
   • เราจะใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ตามนโยบายคุกกี้ และข้อมูลที่ให้แก่ท่าน เมื่อใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น
   • เราสร้างโปรไฟล์ของท่านเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดในการจัดส่งโฆษณาที่คล้ายคลึงกับความสนใจของท่าน
   • เราจะขอความยินยอมจากท่าน และใช้ข้อมูลที่ได้รับตามจุดประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ขณะที่ขอความยินยอมจากท่าน
  • ตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมาย และข้อบังคับกำหนด:
   • เพื่อทำตามคำขอจากภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายดำเนินการสอบสวน
  • ตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์ยิ่งยวด
   • เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยเหลือท่าน และครอบครัว ในกรณีเหตุการณ์สำคัญด้านการบิน หรือ ด้านมนุษยธรรมที่กระทบกับท่าน
 4. การเพิกถอนความยินยอมหรือการตลาดทางตรง

  เมื่อท่านให้ความยินยอมกับเราแล้ว ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ ยกเว้นในกรณีที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลทางกฎหมายเพื่อการดำเนินการบริการให้แก่ท่านตามจุดประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น

  ท่านมีสิทธิ ยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเฉพาะด้านที่ท่านสนใจและข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้ตกลงยินยอมรับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา ท่านสามารถทำการยกเลิกได้โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำในสื่อข้อมูลข่าวสารที่เราส่งให้ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อที่ 9
 5. Cookies

  คุกกี้บางประเภทที่ใช้ในเว็บไซต์การบินไทยถูกตั้งค่าโดยเราและบางส่วนถูกตั้งค่าโดยบุคคลที่สาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถดูข้อมูลได้ที่นี่
 6. เรามีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใคร และเมื่อใด?

  เราจำเป็นที่จะต้องแบ่งปันข้อมูลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ท่าน ซึ่งอาจรวมถึง:

  • สายการบินอื่นๆ, คู่ค้าทางธุรกิจ
  • ผู้ให้บริการภาคพื้นที่ให้บริการด้านการเช็คอิน และการจัดการสัมภาระ
  • ผู้ให้บริการที่พัก บริการการท่องเที่ยวอื่นๆ บริการรับ-จ่ายสินค้า บริการ และการจัดส่งสินค้า
  • ผู้ให้บริการด้าน IT ของภาคการบิน
  • เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ร้องขอตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  ข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีการส่งต่อให้แก่ผู้ให้บริการในนามของการบินไทย เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ในบางกระบวนการตามจุดประสงค์ที่ได้กล่าวไปข้างต้น ผู้ให้บริการเหล่านี้ให้บริการด้านต่างๆ อาทิ ช่วยเหลือท่านในการจองเที่ยวบิน การชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต อำนวยความสะดวกด้านการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว เป็นต้น รวมทั้งผู้ให้บริการด้าน เว็บไซต์โฮสติ้ง การบำรุงรักษา การดำเนินการด้าน call center และการตรวจสอบตัวตน ในกรณีเหล่านี้ เรามีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตาม “ข้อตกลงการประมวลผลและถ่ายโอนข้อมูล” และ “ข้อสัญญามาตรฐาน” สำหรับการส่งต่อข้อมูลแก่ผู้ประกอบการภายนอก EU/EEA หรือประเทศไทย

  เราประมวลผลข้อมูลของท่านในราชอาณาจักรไทย และสหภาพยุโรปเป็นหลัก หากท่านมีการใช้บริการที่มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่นๆ เช่น การต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศ เราจะมีการถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปยังประเทศนั้นๆ การอ้างถึงได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวในสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) https://www.iatatravelcentre.com/privacy.htm

  หากท่านเป็นบุคคลที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) - ในบางกรณีเมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปยังประเทศภายนอกสหภาพยุโรป (EU) หรือ ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เราจะมีการเพิ่มการป้องกันในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตาม "ข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลมาตรฐาน" ที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้อนุมัติ หากท่านต้องการที่จะทราบข้อกำหนดเหล่านี้เพิ่มเติม ทางเราจะมีการจัดทำสำเนาให้แก่ท่านเมื่อท่านติดต่อขอรับรายละเอียด ตามรายละเอียดในหัวข้อที่ 9
 7. สิทธิของท่านมีอะไรบ้าง

  ท่านมีสิทธิ ที่จะขอข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ที่เรามีการประมวลผล หรือสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แก้ไข ลบหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราเพื่อการทำสัญญา หรือความยินยอมของท่านในรูปแบบที่เครื่องมือสามารถอ่านได้

  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในบางกระบวนการ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเราไม่ได้ประมวลผลข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับสัญญา หรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ หรือ เมื่อเราใช้ข้อมูลเพื่อการตลาดทางตรง)

  สิทธิเหล่านี้อาจถูกจำกัด อาทิ หากทำตามคำขอของท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่น หรือท่านขอให้เราลบข้อมูลที่จำเป็นต้องเก็บตามข้อกฎหมาย หรือเมื่อเรามีผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูล

  เรามีการจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสำเนา เมื่อท่าน (หรือผู้ปกครองหรือผู้แทนของท่านในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปี) มีความประสงค์นี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

  เราจะดำเนินการตามคำขอของท่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ โดยไม่ชักช้า หากมีผู้ขอใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก อาจใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 1 เดือน ด้วยเหตุผลที่สมควร หากเราต้องการที่จะปฏิเสธคำขอของท่าน เราจะแจ้งท่านถึงเหตุผลที่เราทำการปฏิเสธคำขอของท่าน

  หากท่านเป็นบุคคลที่อยู่ในขอบเขตของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ กฎหมาย GDPR - ในการใช้สิทธิต่างๆ ท่านสามารถติดต่อเรา ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่าง หากท่านมีข้อกังวลที่ไม่ได้รับการแก้ไข ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลของประเทศไทย หรือของสหภาพยุโรปตามที่ท่านอาศัย ทำงาน หรือที่ที่ท่านเชื่อว่าอาจมีการละเมิดเกิดขึ้น
 8. เมื่อใดที่ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลให้แก่เรา

  ในบางกรณี ท่านอาจจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลแก่เรา เพื่อให้เราสามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับท่านได้ และจัดเตรียมบริการตามที่ท่านได้ร้องขอ ในกรณีเหล่านี้เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ หากเราไม่มีข้อมูลจากท่าน
 9. หากท่านมีคำถาม ท่านสามารถติดต่อเราได้อย่างไร

  เราหวังว่าเราจะสามารถตอบข้อสงสัยของท่านที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการที่เราประมวลผลข้อมูลของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลของท่าน หรือท่านต้องการที่จะยกเลิกการตลาดทางตรง(direct marketing) ท่านสามารถส่งคำขอของท่านมาได้ที่

  สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  89 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
  หรืออีเมล์ privacy@thaiairways.com
  การบินไทยได้แต่งตั้ง ผู้แทนสหภาพยุโรป เพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย GDPR
  หากท่านเป็นบุคคลในสหภาพยุโรป และต้องการติดต่อกับเรา ท่านสามารถส่งคำขอของท่านมาได้ที่

  Thai Airways International Public Company Ltd.
  ZEIL 127
  60313 Frankfurt
  Germany
  Email : EU.Representative@thaiairways.com
 10. ระยะเวลาที่การบินไทยเก็บรักษาข้อมูลของท่าน

  โดยทั่วไป การบินไทยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล และตามข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยหลังจากนั้นจะมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกสำรองเก็บไว้ในไฟล์สำรอง เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของข้อมูล และจะมีการลบข้อมูลเป็นประจำเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสำรองข้อมูล

  เราจะมีการประมวลผลข้อมูลที่มีการลงทะเบียน ตราบเท่าที่ท่านยังคงใช้บริการของเรา

  เรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือเมื่อท่านให้ความยินยอม เราจะประมวลผลข้อมูลจนกว่าท่านจะขอให้เราหยุด และในช่วงเวลาสั้น ๆ หลังจากนี้ (เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้) เราจะมีการเก็บบันทึก ข้อเท็จจริงว่าท่านได้ขอไม่ให้เราส่งการตลาดทางตรง (Direct marketing) หรือประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามคำขอของท่านได้ในอนาคต

I FLY
Puff and Pie