กิจกรรม

นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาเยี่ยมชมครัวการบินไทย

27 ก.ค. 2554

เรืออากาศโทสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ในการเข้าเยี่ยมชมครัวการบินไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อชมขั้นตอนกรรมวิธีต่าง ๆ ตั้งแต่ การคัดวัตถุดิบ จัดเก็บ ปรุงแต่งอาหารของครัวการบินไทยเพื่อเสิร์ฟบนเครื่องบินของสายการบินต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนแรก เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคมที่ผ่านมา ครัวการบินไทยเป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักและยอม รับจากชาวต่างชาติ


Back to the list

I FLY
Puff and Pie