กิจกรรม

คาร์เธ่ แปซิฟิก

11 พ.ค. 2555

เมื่อเร็วๆนี้ คุณมาริสา วิวัฒนประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ คุณกฤษณา ชาญอักษราวิทย์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกลูกเรือ สายการบิน คาร์เธ่ แปซิฟิก นำนักเรียนในโครงการ ไอ แคน ฟลาย 2011-2012 (I Can Fly Programme 2011-2012) จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการฝ่ายครัวการบิน โดยมี CX/คุณเปี่ยมบุญ กังวาลวงศ์ ให้การต้อนรับ และ CF/คุณฐนิดา อิศรางกูร ณ อยุธยา ,CF/คุณศรัณยา ภิญโญวิทยาวงศ์ นำเยี่ยมชมกิจการฝ่ายครัวการบิน สุวรรณภูมิ


Back to the list

I FLY
Puff and Pie
Eurng Luang