กิจกรรม

ฝ่ายครัวการบินไทยเข้ามอบกระเช้าขนมสวัสดีปีใหม่ 2559

08 ก.พ. 2559
ฝ่ายครัวการบินไทยเข้ามอบกระเช้าขนมสวัสดีปีใหม่ 2559

คุณวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมฝ่ายบริหาร ครัวการบิน เข้ามอบกระเช้าขนมสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่คุณมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการขอบคุณในความร่วมมือและสนับสนุนกิจการฝ่ายครัวการบินอย่างดีตลอดมา


Back to the list

I FLY
Puff and Pie
Eurng Luang