กิจกรรม

รางวัล The 2014 Excellent Catering Service Award "SILVER"

19 ต.ค. 2558
รางวัล The 2014 Excellent Catering Service Award "SILVER"

เมื่อเร็วๆ คุณอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หน่วยธุรกิจบริการการบิน และ คุณวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการปฏิบัติการ รักษาการกรรมการฝ่ายครัวการบิน เป็นผู้แทนฝ่ายครัวการบิน รับมอบรางวัล The 2014 Excellent Catering Service Award "SILVER" จาก Mr.Clark Yeh รองประธานกรรมการอาวุโส สายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ส (EVA AIR) ประจําประเทศไทย

ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าฝ่ายครัวการบินดําเนินการผลิตอาหารขึ้นเครื่องของสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ส ในฐานะสายการบินลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นอีกหนึ่งรางวัล ที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ ทุ่มเท ของพนักงานฝ่ายครัวการบินทุกคน


Back to the list

I FLY
Puff and Pie
Eurng Luang