ข่าวประชาสัมพันธ์

ใบรับรองมาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว

23 ก.ย. 2556

ภัตตาคารการบินไทย เชียงใหม่ ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรางวัลการรับรองการบริการอาหาร ให้กับผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล


  • ใบรับรองมาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว

    View | Download PDF

  • Food Service Standard for Tourism

    View | Download PDF

Back to the list

I FLY
Puff and Pie
Eurng Luang