ข่าวประชาสัมพันธ์

Croissant Lover

30 ส.ค. 2559
Croissant Lover

Croissant Lover

  • Premium Whole Grain Croissant

35.-

  • Premium French Croissant

35.-

เริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ณ ร้าน Puff & Pie การบินไทย ทุกสาขา

สนใจติดต่อ ฝ่ายครัวการบิน อาคาร 1 เลขที่ 171/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Call Center : 0 2592 1121 - 29


Back to the list

I FLY
Puff and Pie
Eurng Luang