ข่าวประชาสัมพันธ์

THAIFEX-WORLD FOOD ASIA

31 พ.ค. 2559
THAIFEX-WORLD FOOD ASIA

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ให้เกียรติเยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์น้ำแกงสำเร็จรูปตราเอื้องหลวง
ของฝ่ายครัวการบินไทย ที่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ THAI SELECT จากกระทรวงพาณิชย์ ในงาน THAIFEX-WORLD
FOOD ASIA
ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2559

THAIFEX-WORLD FOOD ASIA

Back to the list

I FLY
Puff and Pie