ข่าวประชาสัมพันธ์

ปันน้ำใจสู่น้องในงานสายธารสู่เด็กกำพร้า ครั้งที่ 10 ณ มูลนิธิอัลเกาษัร

11 เม.ย. 2559
ปันน้ำใจสู่น้องในงานสายธารสู่เด็กกำพร้า ครั้งที่ 10 ณ มูลนิธิอัลเกาษัร
ฝ่ายครัวการบิน โดย คุณบรรลือ ชุ่มเสนา เป็นผู้แทนมอบขนมพัฟแอนด์พาย ให้กับอาจารย์ไพศาล พรมยงค์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนในงานสายธารสู่เด็กกำพร้า ครั้งที่ 10 ณ มูลนิธิอัลเกาษัรจังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

Back to the list

I FLY
Puff and Pie