บริการคลังสินค้า

วางแผนการบริหารจัดการคลังพัสดุประเภทวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป เครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ อะไหล่สำหรับอุปกรณ์บริการ เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการผลิตและบริการสายการบินในประเทศและต่างประเทศและลูกค้าทั่วไป ตลอดจนบริหารจัดการภาชนะและอุปกรณ์ของสายการบินลูกค้า

โดยมีพัสดุคงคลังในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้กระบวนการผลิตและบริการสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการให้สอดคล้องมาตรฐานต่าง ๆ ของฝ่ายครัวการบิน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยมีบริการดังนี้

  • คลังสินค้าทัณฑ์บน
  • การควบคุมเสบียงการผลิต
  • คลังอุปกรณ์สายการบิน
  • คลังพัสดุภาคพื้น
I FLY
Puff and Pie