สินค้าเบ็ดเตล็ด

หน่วยจัดเตรียมเครื่องดื่มและสิ่งของเบ็ดเตล็ด

Miscellaneous Items

  • ให้บริการสินค้าเบ็ดเตล็ดเฉลี่ย 174 เที่ยวบินต่อวัน มากกว่า 200 รายการ
  • ให้บริการหนังสือพิมพ์สายการบิน A/L เฉลี่ย 40 เที่ยวบินต่อวัน
  • ผลิตน้ำแข็งเฉลี่ย 10 ตัน ต่อวัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายกองการขาย และบริการ (CF)
โทร. 02-137-2410
แฟกซ์. 02-177-2467
อีเมล : cat.info@thaiairways.com

I FLY
Puff and Pie
Eurng Luang