การรับส่งผลิตภัณฑ์


การบินไทยให้บริการด้านการรับส่งผลิตภัณฑ์ มานานกว่า 50 ของสายการบินชั้นนำของโลก เรามีความมั่นใจต่อการให้บริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

บริการด้านการรับส่งผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การขนส่งรถเข็นอาหาร, รถเครื่องดื่มและอุปกรณ์การจัดเลี้ยง ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการอาหารบนเครื่องบิน จากหน่วยจัดเลี้ยงอากาศยาน

การบินไทยมีมาตรฐานสูงทางด้านการบริการในการรับส่งผลิตภัณฑ์


I FLY
Puff and Pie