การล้างภาชนะ

หน่วยล้างภาชนะอุปกรณ์


เครื่อง 3 Track


เครื่อง Casserole


เครื่องล้างแก้ว (Glass Washer)


เครื่อง Cart Washer


เครื่อง Bulkwareสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายกองการขาย และบริการ (CF)
โทร. 02-137-2410
แฟกซ์. 02-177-2467
อีเมล : cat.info@thaiairways.com

I FLY
Puff and Pie
Eurng Luang