ผู้เชี่ยวชาญแห่งการทำอาหารและการครัว

  • ทีมงานครัวการบินผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารนานาชาติและพ่อครัวได้รับรางวัลการผลิตและประกอบอาหาร ครัวถูกแบ่งการทำงานเฉพาะส่วนงานแต่ละส่วนอย่างชัดเจนเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตอาหารแต่ละประเภท อันประกอบด้วยอาหารตะวันตก,
    อาหารไทย, อาหารจีน, อาหารญี่ปุ่น, อาหารอินเดีย และอาหารอาหรับ/อิสลาม ให้สอดคล้องตามความต้องการที่ถูกระบุไว้
  • นวัตกรรมอาหารที่เราได้คิดค้นและปรุงรสขึ้นนั้น เราได้นำจุดเด่นของเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเข้ามาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารจานโปรดที่รสเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสาร
  • ด้วยองค์ประกอบชั้นเลิศอย่างครบครัน ทั้งในส่วนของทีมงานผู้ปรุงอาหารที่เปี่ยมด้วยทักษะในการสร้างสรรค์, สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และทรัพยากรที่เพียบพร้อมยากจะหาใครเทียบ, การคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุดมาเป็นส่วนประกอบของอาหาร, การใช้เครื่องเทศและสมุนไพรที่สดใหม่เป็นเครื่องปรุง จึงทำให้ครัวการบินก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้านการครัวสำหรับสายการบินของโลก
  • และสามารถตอบสนองต่อความต้องการทั้งรายบุคคลและความต้องการที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างรวดเร็ว
I FLY
Puff and Pie