ติดต่อเรา

ฝ่ายครัวการบินไทย
333/4 หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540


ขายและบริการภาคพื้น :
อีเมล : ongroundsales@thaiairways.com
โทร. 02-592-1000


ชื่อ - นามสกุล *
อีเมล *
หัวข้อข่าวสาร *
โปรดระบุข้อความของคุณ *
อักขระภาพ แคปช่า*

* ช่องที่ต้องการ

" ในกรณีที่ท่านต้องการสั่งอาหาร หรืออาหารพิเศษ เพื่อรับประทานบนเครื่อง
ท่านสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-356-1111 หรือ ณ สถานที่ๆ ท่านซื้อตั๋วเดินทาง "

I FLY
Puff and Pie
Eurng Luang