ข้อมูลบริษัท

ผู้นำตัวจริง

 • ครัวการบินก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2503
 • ประสบการณ์กว่า 60 ปีในการผลิตและบริการอาหารสำหรับสายการบินและภาคพื้นดิน ปัจจุบันให้บริการแก่สายการบินไทยและอีกกว่า 50 สายการบินทั่วโลก
 • มีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีกว่า 1,260 คน
 • มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยประจำ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานอย่างพิถีพิถัน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
  ให้ดียิ่งขึ้น
 • ผ่านการพิสูจน์แล้ว จากรางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • และเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งทางด้านคุณภาพอาหารและการบริการชั้นเลิศ


ศักยภาพในการผลิต

 • ครัวการบินไทย ณ สวุรรณภูมิเพียบพร้อมด้วยอปุกรณ์ เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและสิ่งอำนวย ความสะดวกอย่างครบครันบนพื้นที่ขนาด 90,000 ตร.ม. ในบริเวณสนามบินสวุรรณภูมิ มีศักยภาพ ในการผลิตอาหารได้ถึง 87,000 ชุดต่อวัน เพื่อที่รองรับความต้องการของทุกสายการบินทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • ครัวการบินไทย ณ ดอนเมือง ตั้งอยู่บริเวณสนามบินดอนเมือง ดำเนินงานธุรกิจอาหารภาคพื้น อาทิ ร้านเบเกอรี่ Puff & Pie บริการจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่ บริการการอาหารให้แก่ห้องรับรองพิเศษของสายการบิน และภัตคาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย
 • ครัวการบินไทย ณ กระบี่ ตั้งอยู่ในสนามบินนานาชาติกระบี่ดำเนินการผลิตและจัดเตรียมอาหาร เพื่อรองรับสายการบินที่ทำการบินจากสนามบินกระบี่

ประวัติ

2503

เริ่มดำเนินกิจการครัวการบินเมื่อ 20 เมษายน 2503

2529

รางวัล

 • จาก A/L Specified:CX
 • ประเภทของรางวัล:Excellence in Partnership

2530

รางวัล

 • จาก A/L Specified:CX
 • ประเภทของรางวัล:Recognition of Achievemen

2531

รางวัล

 • จาก A/L Specified:CX
 • ประเภทของรางวัล:Recognition of Support and High Standard of Service

2532

รางวัล

 • จาก A/L Specified:CX
 • ประเภทของรางวัล:Most Improved caterer

2533

รางวัล

 • จาก A/L Specified:CX
 • ประเภทของรางวัล:Recognition of Support and High Standard of Service

2535

Awarded 'Performance Excellence' from Cathay Pacific Airline and 'Best Caterer of the Year' from All Nippon Airways

รางวัล

 • จาก A/L Specified:LH
 • ประเภทของรางวัล:Outstanding Partnership and First Class Catering service
 • จาก A/L:CX
 • ประเภทของรางวัล:In Recognition of Excellence of Performance During 1992
 • จาก A/L:NH
 • ประเภทของรางวัล:"Best Caterer of The Year" Appreciation of Excellent Performance in The Past Year

2536

ได้รับรางวัล Prix D'Excellence จากสายการบิน Air France

รางวัล

 • จาก A/L:AF
 • ประเภทของรางวัล:"PRIX D' EXCELLENCE 1993"

2538

ได้รับรางวัล Best Caterer Award จากสายการบิน Singapore Airlines

รางวัล

 • จาก A/L:SQ
 • ประเภทของรางวัล:"Best Caterer 94/95 Award"

2540

รางวัล

 • จาก A/L:SQ
 • ประเภทของรางวัล:Outstanding Handling Agent Staff

2541

ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตและให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์และเฟสปิกเกมส์

รางวัล

 • จาก A/L:SQ
 • ประเภทของรางวัล:Outstanding Handling Agent Staff

2542

ได้รับรางวัล Outstanding Handling Agent จากสายการบิน Singapore Airlines

รางวัล

 • จาก A/L:SQ
 • ประเภทของรางวัล:Outstanding Handling Agent Staff

2543

รางวัล

 • จาก A/L:SQ
 • ประเภทของรางวัล:Outstanding Handling Agent Staff

2546

นำหลัก TESC Principal มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพอาหาร โดยให้ความสำคัญในเรื่องรสชาติ (Taste) รูปลักษณ์ (Eye) กลิ่น (Smell) และ คุณค่าของส่วนประกอบ (Content)

2547

นำหลักการจัดซื้ออย่างมีธรรมาภิบาล (Good Procurement Governance) มาใช้ในการประกวดราคาจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ

2548

ดำเนินการผลิตและจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มในงาน AICHI EXPO ที่ประเทศญี่ปุ่น

2550

ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตและให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน

2551

รางวัล

 • จาก A/L:CI
 • ประเภทของรางวัล:Best Caterer 2008

2555

ได้รับรางวัล Excellent Catering Service Awards "Silver" 2011 จากสายการบิน EVA Air

2556

ได้รับรางวัล THAI SELECT จาก กระทรวงพาณิชย์ (MINISTRY OF COMMERCE) ในเดือนสิงหาคม 2556

2557

ได้รับรางวัล Jetstar International’s Most Improved Caterer of the Year Award for 2013 และ รางวัล GOLD PRIZE Best Long Haul / Middle Haul Caterer Award of 2013 จาก ANA

ได้รับรางวัล Excellent Catering Service Award "Gold" จาก EVA AIR

2558

รางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ


GOLD PRIZE Best Middle Haul Caterer Award of 2014 จาก All Nippon Airways

รางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นด้านระบบ ERP ปี 2558 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ตราสัญลักษณ์ THAI SELECT สำหรับน้ำแกงสำเร็จรูปตราเอื้องหลวง จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

The 2014 Excellent Catering Service Award "SILVER"

I FLY
Puff and Pie