กิจการบริการ

ครัวการบินเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำของโลก ทั้งในเรื่องของการให้บริการอาหารบนเครื่องบิน และการบริการภาคพื้นดิน โดยมีบริการดังนี้ อาหารชั้นเลิศ, การบริการสายการบิน, การรับส่งผลิตภัณฑ์, ภัตตาคาร, การบริการจัดเลี้ยง


อาหารชั้นเลิศ, การบริการสายการบิน, การรับส่งผลิตภัณฑ์, ภัตตาคาร, การบริการจัดเลี้ยง

I FLY
Puff and Pie