Press Releases

คณะนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เยี่ยมชมฝ่ายครัวการบิน

30 Apr 2012

เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา DC/ เรืออากาศโท สุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นผู้แทนบริษัทฯ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกรวมทั้งได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารว่างแก่คณะนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ 3 ในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รวมทั้งหมด 170 คน ที่เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตฝ่ายครัวการบินพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปจาก CX/คุณเปี่ยมบุญ กังวาลวงศ์ ณ ฝ่ายครัวการบิน สุวรรณภูมิBack to the list

I FLY
Puff and Pie