Press Releases

ประธานคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานประจำฝ่ายครัวการบินมอบรางวัลแก่พนักงานผู้โชคดี

23 Apr 2012

ข่าวรอบรั้วประจำวันที่ 23 - 27 เมษายน 2555


เมื่อเร็วๆนี้ CR / คุณวิภัณฑ์ รัตนชัยพล ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานประจำฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่พนักงานผู้โชคดีทั้ง 3 ท่าน จากการตอบคำถามชิงรางวัลในกิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในโครงการการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับฝ่ายครัวการบิน ณ ฝ่ายครัวการบิน สุวรรณภูมิ


Back to the list

I FLY
Puff and Pie