Press Releases

Butterfly Pie

6 Dec 2017
Butterfly Pie

Butterfly Pie

บรรจุในกล่อง Limited Edition มี 3 ลายให้เลือก เหมาะสำหรับนำไปเป็นของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

  • ขนาด 20 ชิ้น/กล่อง ราคา 260.-

เริ่มจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ (สินค้ามีจำนวนจำกัด)

สนใจติดต่อ ฝ่ายครัวการบิน อาคาร 1 เลขที่ 171/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Call Center : 02 592 1000


Back to the list

More News related

I FLY
Puff and Pie
Eurng Luang