Press Releases

ปาท่องโก๋ ครัวการบินไทย

5 May 2017


ปาท่องโก๋ ครัวการบินไทย
พร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงคุณแล้ว

  • ปาท่องโก้ (25.-)

มีจำหน่ายช่วงเช้า วันจันทร์ - ศุกร์ ที่ Puff & Pie สำนักงานใหญ่การบินไทยเท่านั้น

สั่งซื้อผ่านทางหน้าร้าน Puff & Pie เท่านั้น

สนใจติดต่อ ฝ่ายครัวการบิน อาคาร 1 เลขที่ 171/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Call Center : 02 592 1000


Back to the list

I FLY
Puff and Pie
Eurng Luang