Press Releases

Red Chicken Pie & Croissant Custard Cream

27 Mar 2017
Red Chicken Pie & Croissant Custard Cream

Red Chicken Pie & Croissant Custard Cream

พบกับเมนูใหม่ๆ ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน Puff & Pie การบินไทยทุกสาขา

  • Red Chicken Pie
    พายไก่แดง

    25.- (ราคา/ชิ้น )

  • Croissant Custard Cream
    ครัวซองคัสตาร์ดครีม

    20.- (ราคา/ชิ้น )

สั่งซื้อผ่านทางหน้าร้าน Puff & Pie เท่านั้น

สนใจติดต่อ ฝ่ายครัวการบิน อาคาร 1 เลขที่ 171/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Call Center : 02 697 1000


Back to the list

I FLY
Puff and Pie
Eurng Luang