Press Releases

โปรโมชั่น 56 ปี การบินไทย

18 May 2016
Banana Choco Tart

Banana Choco Tart ปกติ 2 ชิ้น 70.- ลดเหลือ 56.-หมี่ซั่วไก่นึ่งน้ำมันงา

หมี่ซั่วไก่นึ่งน้ำมันงา 80.-เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2559 ณ ร้าน Puff & Pie ทุกสาขา


Back to the list

I FLY
Puff and Pie