Press Releases

Puff & Pie Promotion : ข้าวแช่ สูตรชาววัง

1 Apr 2016
Puff & Pie Promotion : ข้าวแช่ สูตรชาววัง

Puff & Pie Promotion
ข้าวแช่ สูตรชาววัง ๑๒๐.-

สั่งได้ตั้งแต่ ๔-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
วางจำหน่าย ณ ร้าน Puff & Pie อาคารรักคุณเท่าฟ้า, สำนักงานใหญ่, OPC, โรงพยาบาลนพรัตน์
สาขาอื่นสามารถจองล่วงหน้า 1 วัน

สนใจติดต่อ ฝ่ายครัวการบิน อาคาร 1 เลขที่ 171/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Call Center : 0-2697-1121 - 29


Back to the list

I FLY
Puff and Pie