Press Releases

Puff & Pie Special of The Month September 2015

1 Sep 2015
Puff & Pie Special of The Month September 2015

Puff & Pie Special of The Month September 2015

BAKERY

• คุ้กกี้ฟัดจ์บราวนี่
  Cookie Fudge Brownie
 

40.-

TAKE HOME

• หมี่ซั่วไก่นึ่งน้ำม้นงา
  Shou Mian Noodles with Chicken in Sesame Oil
 

80.-

สั่งได้ตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2558 ณ ร้าน Puff & Pie ทุกสาขา
สนใจติดต่อ ฝ่ายครัวการบิน อาคาร 1 เลขที่ 171/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Call Center : 0-2697-1000


Back to the list

I FLY
Puff and Pie